HOOGTEKAART NEDERLAND PDF

Het bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter. AHN is een samenwerking van de provincies, Rijksoverheid en de waterschappen. Organisaties zoals de waterschappen, de provincies en Rijkswaterstaat maken gebruik van het AHN voor water- en waterkeringbeheer. Aan de hand van de hoogte en het hoogteverloop van het maaiveld wordt bepaald of het water voldoende van het land kan stromen, hoe hoog het waterpeil in de sloten mag zijn, het water in rivieren, uiterwaarden en sloten voldoende kan worden afgevoerd en of de dijken nog hoog en sterk genoeg zijn. Het AHN wordt daarnaast voor vele andere soorten beheer gebruikt, zoals het dagelijks beheer en onderhoud van dijken, het maken van bestekken voor groot onderhoud, 3D-karteringen, vergunningverlening en handhaving. Ook gemeenten, bedrijven en onderzoekers gebruiken de gedetailleerde hoogtegegevens.

Author:Zuluzragore Zurn
Country:Ukraine
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):1 August 2015
Pages:165
PDF File Size:17.18 Mb
ePub File Size:11.59 Mb
ISBN:377-9-36253-595-7
Downloads:90610
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZulkigorArcGIS Content. Met aanvullende kaartlagen kunt u meer betekenis geven aan uw data. ArcGIS Content wordt samengesteld uit de best beschikbare bronnen, waaronder van partners, open data en Esri Nederland. We presenteren de content die Esri beschikbaar stelt als de Levende Atlas van Nederland.

Het is een enorme verzameling van kaarten en geografische gegevens over allerlei relevante onderwerpen die continue worden geactualiseerd en uitgebreid. Het content-team werkt samen met partners en gebruikers om met elkaar de meeste rijke en veelzijdige interactieve Levende Atlas van het land te bieden.

De content van ArcGIS werkt overal: op een desktop, op het web en op devices in het veld zelfs offline. De moderne cloud-infrastructuur zorgt ervoor dat u zorgeloos gebruik kunt maken van de beschikbare data. Esri Nederland schaalt capaciteit bij als dat nodig is en benut meerdere datacenters zodat de gegevens zo goed mogelijk voor u beschikbaar zijn en de kaarten razendsnel worden weergegeven.

Esri Nederland biedt de vele datasets aan als services en downloads in file geodatabase-formaat. U kiest zelf wat het beste voor u werkt. Met de services kunt u direct aan de slag, zonder de data in huis te hoeven halen. Zo bespaart u op servercapaciteit en databeheer. Is dat niet toereikend en wilt u de data echt in huis halen? Dan kunt u direct aan de slag met de downloadbare datasets. U hoeft daardoor de lastige conversies niet langer meer zelf uit te voeren.

Tijd die u daardoor kunt besteden aan het ondersteunen en succesvol maken van uw eindgebruikers. Honderden organisaties besparen door de inzet van deze direct-te-gebruiken datasets al veel tijd, u ook? Door dagelijks met omvangrijke geografische datasets te werken heeft het content-team van Esri Nederland veel kennis opgedaan. Deze kennis deelt het team graag met gebruikers van ArcGIS zodat ook zij de best practices van het content-team in de praktijk kunnen toepassen.

Zo biedt Esri Nederland bijvoorbeeld landsdekkende luchtfoto's in 50 centimeter resolutie. De workflow die het team volgt om deze luchtfoto's te verwerken en ontsluiten is vastgelegd in een 'How-to' document: Luchtfoto's ontsluiten met ArcGIS. Of wilt u aan de slag met 3D en open data? Esri biedt verschillende documentatie en tools aan die u helpen om met AHN-data of andere open data 3D-visualisaties te maken.

Wilt u uw geografische gegevens meer context geven? Door basiskaarten als ondergrond te gebruiken voor uw geografische gegevens is dit mogelijk. De basiskaarten hebben meerdere cartografische stijlen, zodat elementen van de wereld steeds op een andere manier benadrukt kunnen worden en voor verschillende toepassingen gebruikt kunnen worden. Direct de basisregistraties van de Nederlandse overheid gebruiken in een kaart?

Dat is mogelijk in ArcGIS. Esri Nederland vertaalt diverse basisregistraties naar een formaat dat direct-te-gebruiken is.

De basisregistraties bevatten de meest gedetailleerde grootschalige topografie, gebouwen en percelen van Nederland. Bekijk alle Basisregistraties. Inzicht krijgen in de samenstelling van uw werkgebied? In ArcGIS is een uitgebreide hoeveelheid demografische informatie beschikbaar. De CBS Wijk- en Buurtkaart bevat de digitale gegeneraliseerde geometrie van de grenzen van buurten, wijken en gemeenten met een verscheidenheid aan demografische gegevens, zoals de bevolkingsdichtheid, -samenstelling en toegang tot voorzieningen.

Het is ook mogelijk om deze data door de tijd heen te vergelijken. Bekijk alle Demografische gegevens. Wilt u uw verkoopcijfers of andere data op de kaart tonen?

ArcGIS bevat kaartlagen met grenzen op verschillende geografische niveaus. Hieronder vallen de bestuurlijke grenzen, zoals de provincies, gemeenten en waterschappen. Daarnaast zijn er ook andere typen grenzen, zoals de wijken, buurten en postcodevlakken.

De grenskaartlagen zorgen voor betere geografische context of zijn te gebruiken om uw eigen gegevens mee te aggregeren of visualiseren. Bekijk alle Grenzen. Bent u op zoek naar hoogtekaarten? Wilt u uw omgevingsprojecten in kaart brengen? Hierin zit informatie over de bodem, bestemmingsplannen, milieu en risicobeheersing. Op zoek naar treinstations of politiebureaus in de buurt? Dit worden ook wel Points of Interest genoemd, interessante locaties die nuttig kunnen zijn bij het maken van analyses.

ArcGIS Content stelt verschillende belangrijke puntlagen beschikbaar, zoals politiebureau's, ziekenhuizen en treinstations. De basisregistraties van Nederland bevatten interessante informatie die soms verstopt zit in de data. Daarom worden deze lagen met informatie apart geregistreerd. Bekijk alle Points of Interest. De verkeersdruk zal de komende decennia blijven toenemen.

Geografische informatie met betrekking tot verkeer en infrastructuur kan daarom belangrijk zijn. Door de beschikbaarheid van deze data is het mogelijk om uitgebreide verkeersanalyses uit te voeren. Bekijk alle Verkeer en Infrastructuurgegevens. Blijf op de hoogte. Geef uw data meer betekenis. Bekijk alle data en locatieservices. Verzameling kaarten Altijd en overal Bespaar tijd Kennis.

Rijkste verzameling We presenteren de content die Esri beschikbaar stelt als de Levende Atlas van Nederland. Altijd en overal De content van ArcGIS werkt overal: op een desktop, op het web en op devices in het veld zelfs offline.

Bespaar tijd Esri Nederland biedt de vele datasets aan als services en downloads in file geodatabase-formaat. Onze kennis in uw handen Door dagelijks met omvangrijke geografische datasets te werken heeft het content-team van Esri Nederland veel kennis opgedaan. Basiskaarten Wilt u uw geografische gegevens meer context geven? Basisregistraties Direct de basisregistraties van de Nederlandse overheid gebruiken in een kaart?

Demografie Inzicht krijgen in de samenstelling van uw werkgebied? Grenzen Wilt u uw verkoopcijfers of andere data op de kaart tonen? Hoogtegegevens Bent u op zoek naar hoogtekaarten? Leefomgeving Wilt u uw omgevingsprojecten in kaart brengen? Points of Interest Op zoek naar treinstations of politiebureaus in de buurt?

Verkeer en Infrastructuur De verkeersdruk zal de komende decennia blijven toenemen. Vraag nu een trial aan Aanvragen. Neem contact met ons op:.

LESE NOVELAS DAVID DRESDEN PDF

Postcodetool

ArcGIS Content. Met aanvullende kaartlagen kunt u meer betekenis geven aan uw data. ArcGIS Content wordt samengesteld uit de best beschikbare bronnen, waaronder van partners, open data en Esri Nederland. We presenteren de content die Esri beschikbaar stelt als de Levende Atlas van Nederland. Het is een enorme verzameling van kaarten en geografische gegevens over allerlei relevante onderwerpen die continue worden geactualiseerd en uitgebreid. Het content-team werkt samen met partners en gebruikers om met elkaar de meeste rijke en veelzijdige interactieve Levende Atlas van het land te bieden. De content van ArcGIS werkt overal: op een desktop, op het web en op devices in het veld zelfs offline.

IRF244 DATASHEET PDF

ArcGIS Content

Hoogtekaart Nederland shows the elevation differences in the Netherlands. Find out which parts are below sea level or see how the rivers created our land. The elevation maps are created by Rijkswaterstaat and the dutch waterboards for their use and are made available for free to the general public. Stay informed about special deals, the latest products, events, and more from Microsoft Store. Available to United States residents. By clicking sign up, I agree that I would like information, tips, and offers about Microsoft Store and other Microsoft products and services. Privacy Statement.

Related Articles